Aandelen-kopen

DisclaimerDisclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Door deze website te raadplegen of informatie die aangeboden wordt op deze site te gebruiken, verklaart de bezoeker akkoord te gaan met deze disclaimer en de voorwaarden die hierin genoemd worden. De bezoeker dient kennis genomen te hebben van de hiernavolgende voorwaarden, deze begrepen te hebben en hier mee in te stemmen.

Verantwoordelijkheid

Mede door variatie in individuele interpretatie draagt elke gebruiker zelf de verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes naar aanleiding van informatie die op de website verschaft wordt. Deze website dient ter informatievoorziening en kan indien nodig zonder voorafgaande aankondiging of toestemming gewijzigd worden. Simpelaandelenkopen.nl is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie.

 Aansprakelijkheid

Wij doen ons best om de meest belangrijke informatie op de meest nauwkeurige wijze over te brengen naar onze gebruikers. Hoewel wij er altijd naar zullen streven de gebruiker van de meest accurate informatie te voorzien, kunnen onvolledigheden soms niet vermeden worden. In dit geval is Simpelaandelenkopen.nl niet aansprakelijk te stellen en draagt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes.

Ook willen wij de gebruiker erop wijzen dat het door onvoorziene omstandigheden kan voorkomen dat de website tijdelijk niet beschikbaar is. Ook hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen en wordt er van de gebruiker gevraagd om hier rekening mee te houden.

Simpelaandelenkopen.nl is bedoeld om interesse bij bezoekers op te wekken over beleggingsproducten. Simpelaandelenkopen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de adviezen en tips die op de website staan vermeld. Zoals vermeld in bovenstaande tekst is elke keuze die gemaakt wordt door een bezoeker op eigen risico. De risico’s zijn duidelijk op Simpelaandelenkopen.nl vermeldt.

Hierbij willen wij de gebruiker nadrukkelijk erop wijzen dat indien er nalatigheid, afwijking van een overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere incidenten plaatsvindt dat (in)directe gevolgen heeft voor het gebruik van deze website, ongeacht of dit bewust of onbewust aangericht is, de gebruiker aansprakelijk gesteld wordt.

Rechten

Gebruikers en bezoekers van Simpelaandelenkopen.nl kunnen op geen wijze rechten ontlenen aan de informatie die op deze website verstrekt wordt. Op de inhoud van Simpelaandelenkopen.nl, waaronder teksten, afbeeldingen, illustraties, foto’s en logo’s berust auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De verschafte informatie is uitsluitend bedoeld voor de gebruiker. Conform de voorafgaand genoemde rechten is de gebruiker wettelijk niet toegestaan de verstrekte informatie over te dragen, te bewerken of the verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Links naar sites van derden

Via enkele hyperlinks op deze website kan de bezoeker doorverwezen worden naar websites van andere partijen. Op deze websites aanvaardt Simpelaandelenkopen.nl geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie en dient u rekening te houden met de disclaimer van de betreffende website zelf. Indien wij u doorverwijzen naar een website van derden is dit enkel bedoeld ter aanvullende informatievoorziening om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Indien van belang kunnen deze verwijzingen gewijzigd of verwijderd worden zonder aankondiging of toestemming van gebruikers. Elke gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de interpretatie en gebruik van informatie van doorverwezen websites.

Risicowaarschuwing

Uw vermogen loopt gevaar. U kunt geld verdienen en verliezen, wees hiervan bewust.  Plus500 biedt alleen een CFD service aan, dit is alleen bedoeld voor gevorderden en niet voor beginners. Zorg ervoor dat u alle risico’s m.b.t. CFD’s kent. Plus500 is gelicenseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk

Een hefboom effect neemt financiële risico’s met zich mee. Handel daarom alleen met geld dat u kunt missen.